Home

Facilitair Project Management: Alle facilitaire processen binnen uw onderneming worden op zo’n manier  ge(her)ïmplementeerd, dat na de finale uitvoering uw organisatie zich alleen nog maar hoeft bezig te houden met haar ‘corebusiness’. De facilitaire zaken worden verder beheerd en uitgevoerd door een eigen team van opgeleide facilitaire medewerkers of deze beheer en uitvoertaken worden uitbesteed aan derden.  Executive-Furniture-Office-Interior-Design-P2-Conference-Room Bovenstaand proces komt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de verschillende Business Units in fases tot stand, mede afhankelijk van de complexiteit en de grootte van uw organisatie . Essentiële zaken als communicatie, deadlines, kwaliteit en acceptatie worden gedurende de ‘transformatie’ continue gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Vanwege het feit dat het hier de facilitaire (re-)organisatie betreft en de aanpak projectmatig plaatsvindt, noemen wij dat Facilitair Project Management. Voor meer informatie of een afspraak kunt u gebruik maken van ons contact formulier

fmm33_logorem_logofacility-info

WMMC Facilitair Project Management is onderdeel van WMMC Consultancy BV; ingeschreven bij de KvK nummer 56941706. Op alle door ons verrichte handelingen/geleverde diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke op eerste verzoek kosteloos aan u worden verstrekt. In onze Algemene Voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid van toepassing.